ສຳ ລັບລົດບັນທຸກ

 

ສານປະສົມຊົນເຜົ່າ NEODRIVE ສຳ ລັບລົດບັນທຸກ

  • ສ່ວນປະກ ອບຂອງເຄື່ອງຈັ ກໃນການຜະລິດແ ມ່ນອອກແບບ ມາເພື່ອຈັດການກັ ບເຄື່ອງຈັກການເຜົາ ໄໝ້ ພາຍໃນ ທຸກປະເພດ (ລົດບັນທຸກ, ນ້ ຳ ມັນກາຊວນ, ອາຍແກັສ) ແລະອຸປະກ ອນພິເສດ.

   ລາຄາທີ່ແນະ ນຳ: 3990 ₽

   ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
  • ສ່ວນປ ະກອບຂອງ tribotechnical ຖືກອອ ກແບບມາເພື່ ອປຸງແຕ່ງລະບົ ບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂ ອງລົດບັນທຸກ

    

    

   ລາຄາທີ່ແນະ ນຳ: 2990 ₽

   ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
  • ສ່ວນປະ ກອບຂອງ tribotechnical ໄດ້ຖືກອອກ ແບບມາເພື່ອຈັ ດການກັບກາ ນສົ່ງລົດບັນທຸກ

    

    

   ລາຄາທີ່ແນະ ນຳ: 3990 ₽

   ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
  • ສ່ວນປະກ ອບຂອງ tribotechnical ແມ່ນມີ ຈຸດປະສົງໃນການປຸ ງແຕ່ງລະບົບໄຮໂ ດຼລິກຂອງຍານ ພາຫະນະມໍເ ຕີແລະອຸປະ ກອນພິເສດ

    

   ລາຄາທີ່ແນະ ນຳ: 2990 ₽

   ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

 ທ່ານມີ ຄຳ ຖາມ, ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືບໍ?
 ໂທຂຽນ:   +7 (495) 544-46-48  info@neodrive.tech

© 2002- NEODRIVE™
All rights reserved
SPE "NANOSFERE", LLC

facebook Instagram ok.ru Twitter

© 2002- NEODRIVE™
Все права защищены ООО НПП НАНОСФЕРА
  +7 (495) 544-46-48
  info@neodrive.tech